Các kỳ nghỉ tại Đại Đồng

Trung Quốc
Bạn mơ ước về một hành trình đến Trung Quốc? Đại Đồng có những gì bạn cần cho một kỳ nghỉ tuyệt vời. Thậm chí còn tốt hơn nữa, bạn không nhất thiết phải mất cả một gia tài để tham quan và lưu trú tại Đại Đồng. Chúng tôi …

Các điểm đến gần bên

Hợp Phì

Đồn Tây

Nam Kinh

Cửu Giang