Các kỳ nghỉ tại Đại Liên

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Đại Liên. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Xinghai Square và Renmin Square. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Đại Liên …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Yên Đài

Uy Hải

Tần Hoàng Đảo

Thanh Đảo