Các kỳ nghỉ tại Đôn Hoàng

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Đôn Hoàng. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Mogao Grottos và Dunhuang Mingsha Crescent Moon Spring Scenic Area (敦煌鸣沙山月牙泉风景名胜区). Thậm chí còn hay hơn nữa, tận …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác