Các kỳ nghỉ tại Ẩn Xuyên

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Ẩn Xuyên. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Great Wall at Yinchuan và Haibao Pagoda. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Cố Nguyên

Lan Châu