Các kỳ nghỉ tại Cáp Nhĩ Tân

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Cáp Nhĩ Tân. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Zhongyang Street và Saint Sophia Cathedral in Harbin. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Đại Khánh

Mẫu Đơn Giang