Các kỳ nghỉ tại Gia Dụ Quan

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Gia Dụ Quan. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Great Wall at Jiayuguan Pass và Jiayuguan Fortress. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Trương Dịch

Đôn Hoàng