Các kỳ nghỉ tại Hải Khẩu

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Hải Khẩu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Hainan và Huoshankou National Geopark. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Hải Khẩu …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Quỳnh Hải

Bắc Hải

Tam Á

Nam Ninh