Các kỳ nghỉ tại Hàng Châu

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Hàng Châu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm West Lake Cultural Landscape of Hangzhou ( 杭州西湖文化景观) và Xixi National Wetland Park (西溪国家湿地公园). Thậm chí còn hay …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Ninh Ba

Vô Tích

Thượng Hải

Đồn Tây