Các kỳ nghỉ tại Hô Hòa Hạo Đặc

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Hô Hòa Hạo Đặc. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm dazhao temple 大召 và Wusutu Village. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Đại Đồng

Đài Nguyên

Thạch Gia Trang