Các kỳ nghỉ tại Hồi Châu

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Hồi Châu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm West Lake và Huizhou Xunliao Bay. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Hồi …

Các điểm đến gần bên

Thẩm Quyến

Hồng Kông

Quảng Châu

Ma Cao