Các kỳ nghỉ tại Hồng Kông

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Hồng Kông. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm The Peak Tower | Sky Terrace 428 và The Star Ferry Company Limited. Thậm chí còn hay hơn …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Thẩm Quyến

Ma Cao

Chu Hải

Quảng Châu