Các kỳ nghỉ tại Hợp Phì

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Hợp Phì. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Emerald Lake và Lord Bao Park. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Hợp …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Nam Kinh

Dương Châu

Đồn Tây

Vô Tích