Các kỳ nghỉ tại Hưng Nghi

Trung Quốc
Bạn mơ ước về một hành trình đến Trung Quốc? Hưng Nghi có những gì bạn cần cho một kỳ nghỉ tuyệt vời. Thậm chí còn tốt hơn nữa, bạn không nhất thiết phải mất cả một gia tài để tham quan và lưu trú tại Hưng Nghi. Chúng tôi …

Các điểm đến gần bên

Côn Minh

Quý Dương

Bách Sắc