Các kỳ nghỉ tại Lạc Dương

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Lạc Dương. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Longmen Grottoes và White Horse Temple. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Lạc …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Trịnh Châu

Tây An

Đài Nguyên