Các kỳ nghỉ tại Lâm Nghi

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Lâm Nghi. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Calligraphy Square và Renmin Guangchong. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Lâm Nghi …

Các điểm đến gần bên

Duy Phường

Tế Nam

Thanh Đảo

Dương Châu