Các kỳ nghỉ tại Lan Châu

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Lan Châu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Labrang Monastery và Bingling Thousand Buddha Caves. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Tây Ninh

Hạ Hà

Cố Nguyên

Trương Dịch