Các kỳ nghỉ tại Lạp Tát

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Lạp Tát. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Potala Palace và Jokhang Temple. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Lạp Tát …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Xigazê

Paro

Guwahati