Các kỳ nghỉ tại Lệ Ba

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Lệ Ba. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Libo Daxiao Hole Scenic Resort và Seven Small Arches (Xiaoqikong). Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng …

Các điểm đến gần bên

Quý Dương

Bách Sắc

Quế Lâm

Nam Ninh