Các kỳ nghỉ tại Long Yên

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Long Yên. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Fujian Tulou và Fujian Chuxi Kejia Tulouqun. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Các điểm đến gần bên

Hạ Môn

Cam Châu

Phúc Châu

Vô Tích Sơn