Các kỳ nghỉ tại Nam Ninh

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Nam Ninh. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Nanhu Lake Park và Guangxi University for Nationalities. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Bách Sắc

Bắc Hải

Hải Phòng

Hà Nội