Các kỳ nghỉ tại Nam Xương

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Nam Xương. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Qiao Family Compound (乔家大院) và Pavilion of Prince Teng. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Cửu Giang

Vô Tích Sơn

Đồn Tây

Vũ Hán