Các kỳ nghỉ tại Ninh Ba

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Ninh Ba. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Ningbo Zoo và Ningbo Chenghuang Temple. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Ninh …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Châu Sơn

Hàng Châu

Thượng Hải

Vô Tích