Các kỳ nghỉ tại Phúc Châu

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Phúc Châu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Drum Mountain và Fuzhou Changle International Airport. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Hạ Môn

Đài Bắc

Vô Tích Sơn

Ôn Châu