Các kỳ nghỉ tại Phục Sơn

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Phục Sơn. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Shunfeng Shan Resort (順峰山景区) và Foshan. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Phục …

Các điểm đến gần bên

Quảng Châu

Thẩm Quyến

Ma Cao

Hồng Kông