Các kỳ nghỉ tại Quảng Châu

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Quảng Châu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Guangzhou TV Tower và Shamian Island (沙面岛). Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Thẩm Quyến

Hồng Kông

Ma Cao

Chu Hải