Các kỳ nghỉ tại Quế Lâm

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Quế Lâm. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Li River Boat Trip và Seven Star Park. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Nam Ninh

Quảng Châu

Quý Dương

Bách Sắc