Các kỳ nghỉ tại Quý Dương

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Quý Dương. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Qianling Park và Qingyan Ancient Town. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Quý …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Bách Sắc

Trùng Khánh

Quế Lâm