Các kỳ nghỉ tại Tần Hoàng Đảo

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Tần Hoàng Đảo. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Beidaihe Summer Resort và Laolongtou (Old Dragon's Head). Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Đường Sơn

Đại Liên

Thiên Tân

Bắc Kinh