Các kỳ nghỉ tại Tề Tề Ha Nhĩ

Trung Quốc
Bạn mơ ước về một hành trình đến Trung Quốc? Tề Tề Ha Nhĩ có những gì bạn cần cho một kỳ nghỉ tuyệt vời. Thậm chí còn tốt hơn nữa, bạn không nhất thiết phải mất cả một gia tài để tham quan và lưu trú tại Tề Tề …

Các điểm đến gần bên

Đại Khánh

Cáp Nhĩ Tân

Hailar