Các kỳ nghỉ tại Thạch Gia Trang

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thạch Gia Trang. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Cangyan Mountain và Zhaozhou Bridge. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Thạch …

Các điểm đến gần bên

Đài Nguyên

Bắc Kinh

Đại Đồng

Tế Nam