Các kỳ nghỉ tại Thành Đô

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thành Đô. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Chengdu Panda Breeding Research Center và Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System. Thậm chí còn hay hơn …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Trùng Khánh

Tây Xương