Các kỳ nghỉ tại Thừa Đức

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thừa Đức. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Mountain Resort và Eight Outer Temples. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Thừa …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Đường Sơn

Bắc Kinh

Tần Hoàng Đảo

Thiên Tân