Các kỳ nghỉ tại Thường Châu

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thường Châu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Joyland Amusement Park, ChangZhou, China và China Dinosaur Park. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Các điểm đến gần bên

Vô Tích

Dương Châu

Nam Kinh

Thượng Hải