Các kỳ nghỉ tại Thường Xuân

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thường Xuân. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Changchun Cultural Square (文化广场) và Changchun Movie Millennium Town. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Cáp Nhĩ Tân

Thẩm Dương

Đại Khánh

Mẫu Đơn Giang