Các kỳ nghỉ tại Tĩnh Đức Trấn

Trung Quốc
Bạn mơ ước về một hành trình đến Trung Quốc? Tĩnh Đức Trấn có những gì bạn cần cho một kỳ nghỉ tuyệt vời. Thậm chí còn tốt hơn nữa, bạn không nhất thiết phải mất cả một gia tài để tham quan và lưu trú tại Tĩnh Đức Trấn. …

Các điểm đến gần bên

Đồn Tây

Nam Xương

Cửu Giang

Vô Tích Sơn