Các kỳ nghỉ tại Trịnh Châu

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Trịnh Châu. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Henan Museum và Zhengzhou Ferris Wheel. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Trịnh …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Lạc Dương

Đài Nguyên

Tế Nam

Thạch Gia Trang