Các kỳ nghỉ tại Trùng Khánh

Trung Quốc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Trung Quốc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Trùng Khánh. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Ciqikou và The Art Museum of Dazu Rock Carvings, Chongqing. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Quý Dương