Các kỳ nghỉ tại Tozeur

Tunisia
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Tunisia? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Tozeur. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Palmeraie (Tozeur Oasis) và Chott Djerid. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Tozeur thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Constantine

Monastir

Tunis