Các kỳ nghỉ tại Bathurst

Úc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Úc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bathurst. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm National Motor Racing Museum và Bathurst Aquatic Centre. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Bathurst …

Các điểm đến gần bên

Parkes

Sydney

Dubbo

Canberra