Các kỳ nghỉ tại Canberra

Úc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Úc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Canberra. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Australian War Memorial và Parliament House. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Canberra thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Moruya

Wagga Wagga

Merimbula

Albury