Các kỳ nghỉ tại Cobar

Úc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Úc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Cobar. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Great Cobar Heritage Centre và Fort Bourke Hill Lookout. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Các điểm đến gần bên

Dubbo

Parkes

Griffith