Các kỳ nghỉ tại Tamworth

Úc
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Úc? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Tamworth. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Oxley Scenic Lookout và Powerhouse Motorcycle Museum. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Tamworth thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Taree

Port Macquarie

Newcastle

Cảng Coffs