Các kỳ nghỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Việt Nam? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Ben Thanh Market và War Remnants Museum. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác