Các kỳ nghỉ tại Aberdeen

Vương Quốc Anh
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Vương Quốc Anh? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Aberdeen. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Aberdeen Scotland và Aberdeen Maritime Museum. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Aberdeen …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Dundee

Inverness

Edinburgh

Glasgow