Các kỳ nghỉ tại Birmingham

Vương Quốc Anh
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Vương Quốc Anh? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Birmingham. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Cadbury World và Bullring & Grand Central Birmingham. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Nottingham

Manchester

Liverpool

Luân Đôn