Các kỳ nghỉ tại Cardiff

Vương Quốc Anh
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Vương Quốc Anh? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Cardiff. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Cardiff Castle và Principality Stadium. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Cardiff thật …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Bristol

Swansea

Exeter

Bournemouth