Các kỳ nghỉ tại Ancona

Ý
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ý? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Ancona. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Piazza del Plebiscito và Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Rimini

Perugia

Pescara

Pula