Các kỳ nghỉ tại Brindisi

Ý
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ý? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Brindisi. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Colonne Romane và Castello Alfonsino. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Brindisi thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Bari

Tirana

Crotone

Vieste