Các kỳ nghỉ tại Torino

Ý
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Ý? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Torino. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Mole Antonelliana và Museo Egizio. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Torino thật sự phù …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Cuneo

Milano

Genova

Lugano