Các kỳ nghỉ tại Bulawayo

Zim-ba-buê
Bạn đang mơ về một kỳ nghỉ ở Zim-ba-buê? Bạn không cần phải nhìn xa xôi ngoài Bulawayo. Ở đó luôn có một thứ dành cho mọi người bao gồm Matopos Hills và Bulawayo Athletic Club. Thậm chí còn hay hơn nữa, tận hưởng kỳ nghỉ ở Bulawayo thật sự …

Hình ảnh từ các khách du lịch khác

Các điểm đến gần bên

Harare

Livingstone